Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı; 29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre: 

Plastik Poşetler Neden Ücretlendirildi? Dayanağı Nedir?

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te " Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluştu-rulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususlar Çevre Kanunu'nun Ek Madde 11'inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamında, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususlar 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir.

Usul ve Esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamanın güçlendirilmesi ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmış ve son olarak 25/03/2019 tarih ve 66745475-145.07-71201 sayılı Makam Oluru ile yayınlanmıştır.

 

Çevre Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için 
tıklayınız.

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasındaki Beklenti Nedir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi"ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır.

 

Denetim Yapılıyor Mu? Cezası Nedir?

Satış Noktalarının plastik poşetlere yönelik uygulamaları Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizce denetlenmekle birlikte konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlere de konu edilebilmektedir.

 
Perakende veya toptan olarak yapılan satışlar için satış belgesi düzenlenmesine yönelik işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesindedir. Söz konusu satış belgelerini düzenlemeyenler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesis edilecek işlemler bu düzenlemenin dışındadır.


Aynı şekilde; Satış noktalarının tüketicilere yönelik tutum ve davranışları ile tüketicilerin kendilerine ait bez çanta, file, koli vb ekipmanlar ile alışveriş yapmalarına engel olacak faaliyetleri için denetim hususları Ticaret Bakanlığı uhdesindedir.


Bakanlığımız denetimleri ile birlikte, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse de Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve incelemelerde;

  • Ücrete tabi plastik poşet satışı yaptığı halde bildirim ve beyanda bulunmayanlara,
  • Ücrete tabi plastik poşetleri ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere,
  • Ücrete tabi Plastik poşetleri promosyona ve/veya kampanyaya tabi tutmak sureti ile ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere,

Bakanlığımızca 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem tesis edilecektir.